Zi: 10 ianuarie 2014

Vineri, 10 ianuarie 2014 – Provocare

N-aș fi răbdat-o cu timp în urmă nici măcar timp de 2-3 rânduri sub ochi, acum o iau iar și iar și o deschid nu contează unde (după ce am sorbit-o din copertă în copertă) și mă hrănesc, preț de câteva pasaje măcar, pur și simplu cu frumusețea limbii.

Vă supun atenției câteva rânduri și întreb: cine oblicește înfăptuitorul acestei scrieri și ce cuvinte poartă ea în frunte?

Poate cineva îmi va zburdălnici inima dibuind răspunsul.

Iată bucata supusă cercetării domniilor voastre:

În aceeași zi, la ceasuri gemene, două rădvane cărau vești înnourate. Stolnicul Constantin Cantacuzino, tartorul dedesupturilor de taină al Măriei sale, Vodă Brâncoveanu, și marele vizir Ramy Mehmet rezemau geamlâcurile perdeluite, cercetând fără nădejde, unul forfota târgoveților din cetatea de scaun a Valahiei, iar celălalt umbletul șalvaragiilor din Stambul. Rădvanele dumnealor se aflau despărțite de câmpia Dunării, de munții cuviincioși ai pașalâcului bulgăresc și de apele Cornului de Aur, dar socotințele bărbaților cu obrazul ascuns prostimii ulițarnice se călătoreau mână în mână.

Îngrijorarea boțise vârtos obrazul stolnicului.
…………
Caleașca lui Mehmet sfârși de depănat ulița Divan Ioly. Moscheea Albastră și Aia Sofia se înfățișară cu toată zestrea lor de frumuseți, dar marele vizir nu le dărui decât o zdreală de privire. Gândurile dumnealui măcinau zavistii, meștereau spaime, plămădeau divolii.


O țâră de sprijin:
pentru autor
* Vorbele au fost înșirate cu arnici pe acestă frumoasă ițătură de limbă românească de către o femeie frumoasă și deșteaptă.
pentru titlu
* Ochii, porți în suflet, ei au fost pricină
frăgezimea vîrstei și-o plimbă prin grădină
floarea ce-o frământă fără voie-n mână
este purul crin ce soarta i-o anină.

Vă jucați cu mine?

Până descoperiți poate priviți aici, nu-i așa cu suntem tare frumoase, noi femeile?

Aici dansăm gavota și autoarea scrierii invocată mai sus declara într-un interviu că-i pare rău că acest dans a fost uitat alături de jabou și evantai.

Un interviu: